გამოიყენეთ ეს არასტანდარტული თანხების გადასახდელად აშშ დოლარში. აირჩიეთ გადასახდელი თანხა კალათაში დამატების სახით და გააგრძელეთ გასვლა

სხვა ნივთები

2,70